Küresel Bankacılık Uzmanlığımız

Dünyamız gitgide daha da bütünleşiyor. Fikir ve sermaye akışı, büyüme ve hızla gelişen ekonomilerle gelişmiş ekonomiler arasında yeni ticaret rotaları ortaya çıkartıyor.

Küresel Bankacılık ve Piyasalar

HSBC'nin kurumsal finans uzmanları ile küresel finans ve bankacılık ihtiyaçlarınızı karşılayın.

Küresel Dış Ticaret ve Faktoring

HSBC'nin Faktoring çözümleri, ticaret ve tedarik zinciri finansmanı için daha bütünsel bir yaklaşım sunuyor.

Yatırım Bankacılığı Yapılandırılmış Finansman

Tahvil ve Bono İhraçları

Tahvil ve bonolar, devletlerin, kamu ya da özel sektör kuruluşlarının kısa, orta veya uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkardıkları borç senetleridir. Tahvil ve bono ihraçları, kurumların geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasını sağlayan, finansman ihtiyaçları için alternatif bir kaynak yaratan önemli araçlardır. Bu ihraçlar hem iç piyasada hem uluslararası piyasalarda gerçekleştirilebilecekleri gibi, halka arz edilerek geniş bir yatırımcı kitlesine sunulabilir ve ikinci piyasada alınıp satılabilirler ya da sınırlı sayıda nitelikli yatırımcıya satılarak bu yatırımcılar tarafından vadeye kadar saklanabilirler.

HSBC, gelişmekte olan ülkeler borç sermaye piyasalarında gerçekleşen tahvil ihraçlarında lider uluslararası bankalardan birisi konumundadır. HSBC, kamu kurumları, bankalar ve şirketler için aracılık ettiği önemli Sukuk ve Eurobond ihraçlarıyla piyasada önemli bir yer edinmiştir.

Sendikasyon Kredileri

Sendikasyon kredisi, birden fazla finansal kurumun bir araya gelerek yetkilendirilmiş lider düzenleyici veya düzenleyicilerin koordinasyonunda, bir kredi temsilcisi aracılığıyla kredi alana finansman sağladığı kredi türüdür. Bu kredi türüyle, günümüzde, kredi alanlara, firmalarının operasyonel ihtiyaçları, yapacakları yatırım harcamaları, refinansman veya projelerinin ya da satın almalarının finansmanı amacıyla sendikasyon/konsorsiyum ortaklığı şeklinde birden fazla finansal kurumun katılımıyla kredi sağlamak çok yaygınlaşmıştır. Sendikasyon kredileri, geleneksel kredilere göre daha yüksek miktarlı ve uzmanlık gerektiren kredilerdir.

HSBC sendikasyon kredilerinin düzenlenmesinde dünyanın önde gelen uluslararası bankalarından birisidir. HSBC, 71 ülkede faaliyet göstermesinin sağladığı coğrafi erişim alanı ve yatırımcılarla olan güçlü ilişkileri sayesinde, Türkiye’de sendikasyon kredisi ile finansman arayan müşterilerine geniş bir yatırımcı yelpazesi sunacak altyapıya sahiptir.

HSBC, Türkiye’de önemli banka ve kurumsal sendikasyon işlemlerinde yetkilendirilmiş lider düzenleyici sıfatıyla görev alarak ciddi miktarlarda fonlama temin edilmesinde görev almıştır.

Ülke Kredileri

Ülke kredileri, ilgili ülkelerin ihracatlarını arttırmak ve uluslararası piyasalarda rekabet eden üreticilerine destek sağlamak için İhracat Finansmanı Sigorta Kuruluşları (“Exim”) vasıtasıyla sağlanan, uzun vadeli ve geleneksel ticari banka kredilerine alternatif bir fonlama aracıdır.

İhracatçıların bulunduğu ülkelerin Exim kuruluşları, ithalatçı firmalara kredi sağlayan ticari bankalara politik ve ekonomik riskleri kapsayan sigortalar sağlayarak ya da doğrudan ithalatçı firmaya kredi vererek finansmanlarda aktif rol oynamaktadırlar.

Ülke kredileri genellikle üretimde kullanılan makinelerin veya yüksek yatırım harcaması gerektiren enerji üretimi gibi projelerin finansmanlarında tercih edilmektedir. Vadeler finansmana konu olan makine ve ekipmanın ekonomik ömrüne göre değişim göstermekle beraber ilgili makinelerin kurulumundan sonra 15 seneye kadar çıkabilmektedir.

HSBC Proje ve İhracat Finansmanı ekipleri 20 ülkede faaliyet göstermekte ve dünyanın önde gelen Exim kuruluşları ile çalışmaktadır. HSBC, 2015 senesinde hem işlem büyüklüğü hem de işlem sayısı bakımından dünyanın en büyük Ülke Kredisi düzenleyen uluslararası bankası konumundadır.

Proje Finansmanı

Proje Finansmanı, enerji üretimi, ticari gayrimenkul, altyapı, kamu-özel ortaklığı ("PPP") modeli kapsamında yapılmakta olan şehir hastanesi yatırımları vb. geniş bir sektörel yelpazede projenin varlıkları ve yaratacağı gelirler analiz edilerek yapılandırılan ve ilgili proje kapsamında kurulan özel maksatlı şirketlerin kredilendirildiği finansman türüdür. İşlemlerin niteliğine göre borçlunun hissedarlarına kısmi rücu olabilmektedir.

Dünyanın önde gelen Proje Finansmanı Danışmanı ve Proje Finansmanı kredisi düzenleyicilerinden olan HSBC, sahip olduğu küresel ölçek ve tecrübesi sayesinde müşterilerine hem kendi yatırımlarının uluslararası standartlarda hayata geçirilmesinde hem de başka coğrafyalarda olabilecek fırsatların sunulmasında önemli bir yere sahiptir.

İslami Finansman

Tüm dünyadaki operasyonlarını stratejik olarak gözden geçiren HSBC Grubu, İslami Finansman işkolunu yeniden yapılandırma ve bu çerçevede İslami Finansman alanındaki faaliyetlerini iki ana merkezden yürütme kararı almıştır. HSBC İslami Finansman prensiplerine uygun ürün ve hizmetlerini günümüzde sadece Malezya ve Suudi Arabistan'da sürdürmektedir. HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı alanındaki ürünlerini (Sukuk ve İslami Finansman) Malezya ve Suudi Arabistan üzerinden dünya genelinde sunmaya devam etmektedir.

HSBC, İslam dünyasında en yaygın bankacılık ve yatırımcı ağına sahip uluslararası bankadır. Bu sayede, HSBC'nin Türk firmaları için düzenlediği sendikasyonlara, HSBC’nin yanısıra Körfez Bölgesi'nin ileri gelen İslami Finansman kuruluşları da katılmaktadır. HSBC, düzenlediği 70’e yakın sendikasyon işlemi ile Türkiye’de bir İslami sendikasyon finansmanı piyasası oluşmasına öncülük etmiştir.

Türk ihraççılar tarafından yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası Sukuk ihraçlarında ve bu piyasanın Türk ihraççılar için geliştirilmesinde HSBC öncü banka olmuştur. HSBC, Sukuk ürününün yapılandırılmasında ve ihracında dünya çapında lider düzenleyici konumundadır.

Kurumsal Finansman

Halka Arzlar

Kurumsal Finansman Bölümü, hazırlık ve başvuru aşamalarından başlayarak satış ve halka arz sonrası desteği de kapsayan tüm halka arz süreci boyunca müşterilerine nitelikli danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

HSBC yaygın dağıtım ağı, seçici yaklaşımı ve uzman kadrosu ile halka arz alanında en aktif kurumlar arasında yer almaktadır.

HSBC Kurumsal Finansman bölümünün yer aldığı halka arzlar (PDF, 6.74MB)

Halka arzlarda HSBC Bank’ın şubelerini tüm kendi acentaları olarak kullanma imkanına sahip olan HSBC Yatırım, yaygın şube ağının yanısıra HSBC Bank Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111 ve HSBC Bank İnternet Bankacılığı yoluyla da Türkiye’nin dört bir yanında bulunan müşterilerine ulaşabilmektedir.

İMKB’de işlem gören şirketlerin sermaye artırımları, ikincil halka arzları ve blok satışları konularında da danışmanlık ve aracılık hizmetleri veren Kurumsal Finansman Bölümü, HSBC’nin yurtdışındaki tecrübeleri ve güçlü satış ağından da faydalanarak şirketlerin hisselerinin uluslararası piyasalarda satışına aracılık etmektedir.

Danışmanlık Projeleri

Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet koşullarının zorlaşması ve uluslararası şirketlerin Türkiye pazarına giderek daha fazla ilgi duyması, birçok şirketin sermaye yapılarını güçlendirip konumlarını sağlamlaştırmak amacıyla birleşme veya yabancı ortak arayışına girmesine yol açmaktadır.

Kurumsal Finansman Bölümü, küreselleşen dünyada müşterilerinin büyüme ve genişleme için kaynak sağlamalarına ve uluslararası rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla şirket birleşmeleri ve satın almaları (stratejik ya da finansal ortak bulunması, joint-venture kurulması) konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermektedir.

HSBC Kurumsal Finansman bölümünün yer aldığı danışmanlık projeleri (PDF, 8.2MB)

Kurumsal Finansman Bölümünün bu alanda verdiği danışmanlık ve aracılık hizmetleri aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin operasyonları ve mali durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak stratejilerin oluşturulması
  • Değerleme ve yapılandırma işlemlerinde danışmanlık
  • Temasa geçilecek şirketlerin veya yatırımcıların tespiti; bunlarla şirketin temas kurmasının sağlanması
  • Ortak adayları hakkında piyasa araştırması yapılması
  • Tanıtım dokümanlarının hazırlanması
  • Birleşme ve satın alma müzakerelerinin yürütülmesinde ve şirketin çıkarlarını en iyi şekilde koruyan ortaklık anlaşmasının imzalanmasını sağlayacak stratejinin geliştirilmesinde danışmanlık
  • Nihai fiyat ve ödeme koşulları üzerinde anlaşılması ve ortaklık yapısının belirlenmesi sürecinde danışmanlık.
  • Gerekli mercilerden anlaşma için gereken onayların alınmasında destek verilmesi
  • Kesin satış anlaşmasını bitirmeye yönelik hukuksal ve vergi ile ilgili çalışmaların koordine edilmesinde danışmanlık

Kurumsal Finansman Bölümü şirket değerlemeleri ve fizibilite çalışmaları konularında da müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bölümün yurtiçi ve yurtdışında yer aldığı projelerde ambalaj, eğitim, otomotiv yan sanayii, enerji, bilişim teknolojisi, sigorta, telekomünikasyon sektörlerinde önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi oluşmuştur.

Özelleştirme Danışmanlığı

Kurumsal Finansman Bölümü, sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak özelleştirme kapsamındaki şirketlerin halka arz ya da blok satış/varlık satışı yoluyla satışında sektör analizleri, değerleme, fiyat tespiti, özelleştirme stratejilerinin belirlenmesi, tanıtım dokümanlarının hazırlanması gibi konularda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

HSBC Yatırım, özelleştirme portföyünde bulunan şirketleri satın almak isteyen kişi ve kurumlara da danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler sözkonusu şirketlerin değerlemesi, Özelleştirme İdaresi’nce şirketler ile ilgili ihalelerin açılmasını takiben İdare ile ilişkilerin yürütülmesi, şirketlerin daha verimli şekilde işletilmesi ve finansman konusunda fayda sağlanabilmesi amacıyla yerli ve yabancı ortak bulunması ile özelleştirme bedellerinin ödenmesi ile ilgili olarak finansman yaratılması konularında yapılan danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır

Bize Ulaşın

0850 211 0 424

numarasından bize ulaşabilir ya da Müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz

Memnuniyetlerinizi, önerilerinizi veya şikâyetlerinizi bize iletebilirsiniz.

HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Açılacak sitenin politikaları kendi web sitemizin şart & koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sonraki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.