Faiz ve Ücretler

HSBC Bank A.Ş. Kurumsal ve Ticari Bankacılık Azami Kredi Faiz Oranları

0-12 Ay Arası Vadeli Faiz Oranları

Kredi Türü TL USD EUR GBP JPY
İskonto ve İştira Senetleri(1) %26 %14.4 %15 %15 %14.4
Genel Olarak %26 %14.4 %15 %15 %14.4
İhracat Kredileri %26 %14.4 %15 %15 %14.4
İthalat Kredileri %26 %14.4 %15 %15 %14.4
Diğer Yatırım Kredileri %26 %14.4 %15 %15 %14.4
Kıymetli Maden Kredileri (Altın Kredileri) %26 - - - -
Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri %26 - - - -
Diğer Krediler %42 - - - -
İşletme Kredileri %36 %14.4 %15 %15 %14.4
Kredili Mevduat Hesabı (2) %1.84 - - - -
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar %26 %14.4 %15 %15 %14.4
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
(Faktoring ve Leasing Kredileri)
%26 %14.4 %15 %15 -

(1) İskonto Oranı olarak bildirilecektir.
(2) KMH faiz oranı aylık olarak bildirilmiştir.

12-24 Ay Arası Vadeli Faiz Oranları

Kredi Türü TL USD EUR GBP JPY
İskonto ve İştira Senetleri(1) %26 %14.4 %15 %15 %14.4
Genel Olarak %26 %14.4 %15 %15 %14.4
İhracat Kredileri %26 %14.4 %15 %15 %14.4
İthalat Kredileri %26 %14.4 %15 %15 %14.4
Diğer Yatırım Kredileri %26 %14.4 %15 %15 %14.4
Kıymetli Maden Kredileri (Altın Kredileri) %26 - - - -
Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri %26 - - - -
İşletme Kredileri %36 %14.4 %15 %15 -
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
(Faktoring ve Leasing Kredileri)
%26 %14.4 %15 %15 -

(1) İskonto Oranı olarak bildirilecektir.

24 Ay ve Üzeri Vadeli Faiz Oranları

Kredi Türü TL USD EUR GBP JPY
Kıymetli Maden Kredileri (Altın Kredileri) %26 - - - -
Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri %26 - - - -
İşletme Kredileri %36 %14.4 %15 %15 -
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
(Faktoring ve Leasing Kredileri)
- %14.4 %15 %15 -

Mevduat Hesap Sahipliğine İlişkin Ücretler

Hizmet Türü Masraf Tutarı
Hesap Açılış Ücreti 10 TL
Hesap İşletim Ücreti* 10 TL
Aylık Ekstre Ücreti 10 TL
Şubeden Verilen Hesap Hareketleri Ekstresi Masrafı (Sayfa Başına) 2 TL
Swift Kanalı Üzerinden Gönderilen MT940 Masrafı 75 TL
Haberleşme Ücreti 10 TL
Hesap Mutabakat Ücreti 50 TL
Hızır Hesap Ekstre Ücreti 10 TL

Bu doküman içerisinde sunulan bilgiler sadece bilgi amaçlı olup, bildirim yapılmaksızın değişebilir niteliktedir.

* TL ve döviz hesaplardan TL karşılığı döviz olarak müşteri başına alınır.Hesap bakiyelerinin ilgili dönem içinde yeterli olmaması durumunda izleyen dönemlerde bakiye kontrol edilerek önceki döneme ait tahsilat gerçekleştirilmektedir. BSMV,BSIV dahildir.

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.