Gizlilik açıklaması

HSBC Bank A.Ş., müşterilerin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

  1. HSBC Bank A.Ş., müşterilerinden sadece hizmet verebilmesi ve müşterinin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli olduğuna inanılan bilgileri toplar.
  2. HSBC Bank A.Ş., müşteri bilgilerini müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanır.
  3. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, yerel kanun ve düzenlemeler elverdiği ölçüde HSBC Grubu içindeki şirketlerle ve vekilleriyle veya destek hizmeti sağlanan kuruluşlarla paylaşabilir.
  4. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, HSBC Grubu'nun dışındaki kurum ve kuruluşlara müşterinin önceden onayını almadan veya yasal bir zorunluluk olmadan veya müşteri daha önce durumdan haberdar edilmeden açıklamaz.
  5. HSBC Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama ve yürütme organları ve mercileri Müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Müşteri bilgileri sadece yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde açıklanacaktır.
  6. HSBC Bank A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır.
  7. HSBC Bank A.Ş'de, personeli dahil yetkisi olmayan kişilerin müşteri bilgilerine izinsiz ulaşmasını engellemek için sıkı bir güvenlik sistemi uygulanmaktadır.
  8. Tüm HSBC Bank A.Ş. personeli ile düzenlemelerin elverdiği ölçüde Müşteri bilgilerine ulaşma izni olan tüm üçüncü şahıslar ve HSBC Grubu'na dahil tüm şirketler, HSBC'nin Gizlilik politikasına ilişkin ilkeleri bilmek ve uymak zorundadır.
  9. HSBC Bank A.Ş., doğrudan iletişim kapsamı dışında kalmayı tercih eden müşterilerinin HSBC Bank Bireysel Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111 veya HSBC Bank Şirket Telefon Bankacılığı 0850 211 0 424 aracılığıyla iletecekleri taleplerini karşılamaktadır.

© Copyright HSBC BANK A.Ş. 2002-2016 Tüm hakları saklıdır.

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.