Şirketler dijital stratejilerini nasıl şekillendiriyor?

Dijital değişime bugünden başlayın

Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm son yıllarda şirketlerin gündemini en çok meşgul eden başlıklardan biri.  Şirketler, finanstan insan kaynaklarına, tedarik zinciri yönetiminden üretime kadar her alanda dijitalleşme yolunda yatırımlar yapıyor. 

Ernst & Young’ın Küresel Bankacılık Görünümü Raporu’na1 göre Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar 12 aylık dönemde teknoloji yatırım bütçelerini yüzde 27,8 oranında arttırmayı planlıyor. Türkiye’deki banka yöneticilerinin %50’si yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) ve bulut bilişime yatırım yapıldığını ve önümüzdeki üç yıllık dönemde yatırımların artacağını belirtirken, %75’i siber güvenlik teknolojilerine yatırım yapıldığını ve yatırımların artacağını ifade ediyor.

Bankaların yanı sıra şirketlerin yatırım planları ve iş stratejilerinde de ibre dijital sistem ve süreçlerin geliştirilmesi için teknolojik yatırımı gösteriyor. Ernst & Young’ın 26 ülkeden 900’ün üzerinde üst düzey şirket yöneticisiyle gerçekleştirdiği Dijital İşlem Ekonomisi araştırması2, dijital inovasyonun günümüz iş dünyasında şirketlerin performansı üzerindeki etkisini gittikçe artırdığına ve sürdürülebilir başarı hedefleyen şirketlerin dijital bir strateji geliştirmesi gerekliliğine işaret ediyor. Araştırma sonuçlarına göre; dünya genelinde şirketlerin %90’ı sermaye dağılımında dijital önceliklere odaklanıyor.

Dijital dönüşüm, önümüzdeki dönemde de şirketlerin hem hız ve verimlilik hem de maliyet tasarrufu için radarında olmaya devam edecek. Dijitalleşmenin sürati dikkate alındığında; kurumların gelecekte kendilerine yer bulmaları, en az sistem ve süreçlerinin dijitalleşmesine yaptıkları yatırımlar kadar bunu kurumsal stratejinin ve şirket kültürünün bir parçası haline dönüştürmelerinden de geçiyor.

Dijital değişime bugünden başlayın

HSBC Türkiye olarak teknoloji yatırımlarımızın odağında müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, onlara hız kazandıran ve verimliliklerini arttıran uygulamaları hayata geçirmek ve bankacılık deneyimlerini sürekli olarak iyileştirmek yer alıyor.

YİĞİT ARSLANCIK KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIM BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Finans ve bankacılıkta yeni dönem neler getirmekte?

 

 

 

2020 yılında küresel olarak yaklaşık 25 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekonomide kendimize yer bulmak, en az teknoloji ve buna bağlı sistemlerin kullanımı kadar, şirket kültürünün yani yönetim anlayışı ve çalışanların da dönüşümünden geçiyor.

HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Arslancık, bankacılık sektörünün dijital dönüşümünü değerlendiriyor.

Bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde önceliği hangi alanlar olacak?

 

Türkiye’deki bankaların tamamı için, yenilikçi ürünler geliştirmek, teknolojiye yatırım yapmak, teknoloji yoluyla verimliliği artırmak, siber güvenlik ve veri güvenliliğini güçlendirmek, itibar risklerini yönetmek ve dijital dönüşüm programını uygulamaya geçirmek en önemli öncelikler arasında yer alıyor.

HSBC Türkiye Likidite ve Nakit Yönetimi Ülke Başkanı İmren Anlar bankacılık sektörünün önceliklerine ve siber güvenliğin önemine değiniyor.Burada yer alan bilgi herhangi bir ürün veya hizmetin yurt içinde veya yurt dışında satın alınması veya satılmasına ilişkin bir öneri veya teşvik değildir. Herhangi bir üründe işlem yapmak istemeniz durumunda yerel Satış Yöneticinizle iletişime geçiniz.

Burada bahsedilen ürün veya hizmetlerin kullanımı sınır ötesi kısıtlamaya tabi olabilir. Burada yer verilen bilgi hiçbir şekilde bu kısıtların analiz edilmesi sonucunda bir öneri getirilmesine yönelik olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. Tüm işlemler HSBC Bank A.Ş.’nin tabi olduğu yerel düzenlemelere uyumlu ve iş uygulama standartlarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Bu dokümanda HSBC tarafından verilen bilgilerin hiçbiri, HSBC’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bankacılık hedefleri kapsamında yaptığı bir teklif anlamına gelmemekte, pazarlama faaliyeti ve satış dahil sınır ötesi bankacılık hizmeti sağlama amacıyla sunulmamaktadır.

HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Açılacak sitenin politikaları kendi web sitemizin şart & koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sonraki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.