Sürdürülebilir Finansman ve Yatırım

Daha iyi bir gelecek inşa etmek için beraber çalışıyor, birlikte başarıyoruz

Genel Bakış

Çevresel, Sosyal ve Yönetsel (ESG) sorunların; insanlar, ülkeler, şirketler ve ekonomiler üzerindeki etkisi konusunda dünya genelinde ortak bilincin artmakta olduğunu görüyoruz.

Düşük karbonlu bir dünyaya geçişi destekleyerek gelecek nesiller için çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla HSBC olarak stratejimiz, insanlara günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duydukları istihdam ve finansal yetkinlik becerilerini kazandırmaktır. Değişen dünyanın gereklerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla iş dünyasıyla ortak çalışmalar yapıyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.

Yeşil Krediler

İş modellerine sürdürülebilirliği dahil etmiş olan şirketlere fırsatlar sunmayı amaçlayan yeşil krediler, iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin kontrol altına alınması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yeşil krediler; yenilenebilir enerji, yeşil binalar, sürdürülebilir su yönetimi ve sürdürülebilir tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve temiz ulaşım gibi projeler için uygundur.

Daha fazlasını keşfet

2025 yılına kadar 100 milyar ABD doları tutarında sürdürülebilir finansman ve yatırım sağlamayı ve 2030 yılına gelindiğinde elektrik ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı taahhüt ediyoruz.

DANIEL KLIER HSBC GRUBU STRATEJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN KÜRESEL BAŞKANI

Burada yer alan bilgi herhangi bir ürün veya hizmetin yurt içinde veya yurt dışında satın alınması veya satılmasına ilişkin bir öneri veya teşvik değildir. Herhangi bir üründe işlem yapmak istemeniz durumunda yerel Satış Yöneticinizle iletişime geçiniz.

Burada bahsedilen ürün veya hizmetlerin kullanımı sınır ötesi kısıtlamaya tabi olabilir. Burada yer verilen bilgi hiçbir şekilde bu kısıtların analiz edilmesi sonucunda bir öneri getirilmesine yönelik olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. Tüm işlemler HSBC Bank A.Ş.’nin tabi olduğu yerel düzenlemelere uyumlu ve iş uygulama standartlarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayfada HSBC tarafından verilen bilgilerin hiçbiri, HSBC’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bankacılık hedefleri kapsamında yaptığı bir teklif anlamına gelmemekte, pazarlama faaliyeti ve satış dahil sınır ötesi bankacılık hizmeti sağlama amacıyla sunulmamaktadır.

HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Açılacak sitenin politikaları kendi web sitemizin şart & koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sonraki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.