Küresel Bankacılık Uzmanlığımız

Dünyamız giderek daha da bütünleşiyor. Fikir ve sermaye akışı büyümeyi beraberinde getirerek gelişmekte olan ekonomilerle gelişmiş ekonomiler arasında yeni ticaret rotaları oluşturuyor.

Küresel Bankacılık ve Piyasalar

HSBC'nin kurumsal finans uzmanları ile küresel finans ve bankacılık ihtiyaçlarınızı karşılayın.

Dış Ticaret ve Faktoring

HSBC'nin Dış Ticaret ve Faktoring çözümleri,dış ticaret ve tedarik zinciri finansmanı için daha bütünsel bir yaklaşım sunuyor.

Yatırım Bankacılığı Yapılandırılmış Finansman

Tahvil ve Bono İhraçları

Tahvil ve bonolar, şirketlerin, finansal kurumların, kamu ya da özel sektör kuruluşlarının kısa, orta veya uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkardıkları borç senetleridir. Tahvil ve bono ihraçları, kurumların geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasını sağlayan, finansman ihtiyaçları için alternatif bir kaynak yaratan önemli araçlardır. Tahvil ve bonolar, hem iç piyasada, hem de uluslararası piyasalarda gerçekleştirilebileceği gibi, tahsisli olarak belirli bir yatırımcı kitlesine ya da halka arz yoluyla geniş bir yatırımcı ağına ulaşmayı sağlar ve ikincil piyasada alınıp satılarak ya da sınırlı sayıda nitelikli yatırımcıya satılarak bu yatırımcılar tarafından nihai vadesine kadar saklanabilirler.

HSBC, gelişmekte olan ülkelerdeki ihraççıların borç ve sermaye piyasalarında gerçekleşen tahvil ihraçlarında lider uluslararası bankalardan birisi konumundadır. HSBC, kamu kurumları, finansal kurumlar ve şirketler için aracılık ettiği, ilk olma niteliği de taşıyan birçok Sukuk ve Eurobond ihracıyla piyasada önemli bir yer edinmiştir.

Sendikasyon Kredileri

Sendikasyon kredisi, birden fazla finansal kurumun bir araya gelerek yetkilendirilmiş lider düzenleyici veya düzenleyicilerin koordinasyonunda, bir kredi temsilcisi aracılığıyla Borçluya finansman sağladığı bir kredi türüdür. Sendikasyon kredileri finansal kurumların yanı sıra kurumsal şirketler tarafından da operasyonel ihtiyaçları, yatırım/proje finansmanı, refinansman veya satın alma finansmanı amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Sendikasyon kredileri, geleneksel kredilere göre daha yüksek miktarlı ve uzmanlık gerektiren kredilerdir.

HSBC sendikasyon kredilerinin düzenlenmesinde dünyanın önde gelen uluslararası bankalarından birisidir. HSBC, 66 ülkede faaliyet göstermesinin sağladığı coğrafi erişim alanı ve yatırımcılarla olan güçlü ilişkileri sayesinde, Türkiye’de sendikasyon kredisi ile finansman talep eden  müşterilerine geniş bir yatırımcı yelpazesi sunacak altyapıya sahiptir.

HSBC, Türkiye’de önemli banka ve kurumsal sendikasyon işlemlerinde yetkilendirilmiş lider düzenleyici sıfatıyla görev alarak önemli miktarlarda fonlama temin edilmesinde görev almıştır.

Ülke Kredileri

Ülke kredileri, ülkelerin ihracatını arttırmak ve uluslararası piyasalarda rekabet eden üreticilerine destek sağlamak için kendi İhracat Finansmanı Sigorta Kuruluşları (“Exim”) vasıtasıyla sağlanan, uzun vadeli ve geleneksel ticari banka kredilerine alternatif bir fonlama aracıdır.

İhracatçıların bulunduğu ülkelerin Exim kuruluşları, ithalatçı firmalara kredi sağlayan ticari bankalara politik ve ekonomik riskleri kapsayan sigortalar sağlayarak ülkeler arasındaki ticaretin uzun vadeli finansmanını kolaylaştırmada aktif rol oynamaktadırlar.
Ülke kredileri genellikle üretimde kullanılan makinelerin veya yüksek yatırım harcaması gerektiren projelerin finansmanında tercih edilmektedir. Vadeler finansmana konu olan makine ve ekipmanın ekonomik ömrüne göre değişim göstermekle beraber ilgili makinelerin kurulumundan itibaren 15 seneye kadar çıkabilmektedir.

HSBC Proje ve İhracat Finansmanı ekipleri 35 ülkede faaliyet göstermekte ve dünyanın önde gelen Exim kuruluşları ile çalışmaktadır. HSBC, 2018 senesinde hem işlem büyüklüğü hem de işlem sayısı bakımından dünyanın en büyük ülke kredisi düzenleyen uluslararası bankası konumundadır.

Proje Finansmanı

Proje Finansmanı, enerji üretimi, ticari gayrimenkul, altyapı, kamu-özel ortaklığı ("PPP") modeli kapsamında yapılmakta olan şehir hastanesi yatırımları vb. geniş bir sektörel yelpazede projenin varlıkları ve yaratacağı gelir analiz edilerek yapılandırılan ve ilgili proje kapsamında kurulan özel maksatlı şirketlerin kredilendirildiği finansman türüdür. İşlemlerin niteliğine göre borçlunun hissedarlarına kısmi rücu olabilmektedir.

Dünyanın önde gelen Proje Finansmanı Danışmanı ve Proje Finansmanı kredisi düzenleyicilerinden olan HSBC, sahip olduğu küresel ölçek ve tecrübesi sayesinde müşterilerine hem kendi yatırımlarının uluslararası standartlarda hayata geçirilmesinde hem de başka coğrafyalarda olabilecek fırsatların sunulmasında önemli bir yere sahiptir.

İslami Finansman

Tüm dünyadaki operasyonlarını stratejik olarak gözden geçiren HSBC Grubu, 2012’de İslami Finansman iş kolunu yeniden yapılandırma ve bu çerçevede İslami Finansman alanındaki faaliyetlerini iki ana merkezden yürütme kararı almıştır. HSBC, İslami Finansman prensiplerine uygun ürün ve hizmetlerini günümüzde Malezya ve Suudi Arabistan üzerinden, bazı kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı ürünlerini ise Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) üzerinden MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) bölgesine sunmaya devam etmektedir.

HSBC, İslam dünyasında en yaygın bankacılık ve yatırımcı ağına sahip uluslararası bankadır. Bu sayede, HSBC'nin Türk firmaları için düzenlediği sendikasyonlara, HSBC’nin yanı sıra Körfez Bölgesi ve Güney Doğu Asya’nın ileri gelen İslami Finansman kuruluşları da katılmaktadır. HSBC, düzenlediği sendikasyon işlemleri ile Türkiye’de bir İslami sendikasyon finansmanı piyasası oluşmasına öncülük etmiştir.

HSBC, Türkiye’deki ihraççılar tarafından yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası Sukuk ihraçlarında ve bu piyasanın Türk ihraçcılar için geliştirilmesinde oynadığı rol ile öncü banka olmuştur. HSBC, Sukuk ürününün yapılandırılmasında ve ihracında dünya çapında lider düzenleyici konumundadır.

Kurumsal Finansman

Halka Arzlar

Kurumsal Finansman Bölümü, hazırlık ve başvuru aşamalarından başlayarak pazarlama, satış ve halka arz sonrası desteği de kapsayan tüm halka arz süreci boyunca müşterilerine nitelikli danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

HSBC yaygın dağıtım ağı, işlem tecrübesi, uzman kadrosu ve araştırma kapasitesi ile halka arz alanında en aktif kurumlar arasında yer almaktadır.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ikincil halka arzları ve blok satışları konularında da danışmanlık ve aracılık hizmetleri veren Kurumsal Finansman Bölümü aynı zamanda HSBC’nin yurtdışındaki tecrübe ve güçlü satış ağından da faydalanarak, Türk şirketlerin yurtdışı borsalarda halka açılmasına yönelik hizmet verme imkanına sahiptir.

M&A Danışmanlığı

Kurumsal Finansman Bölümü Türk ve yabancı müşterilerine, stratejik büyüme ve genişleme hedeflerini gerçekleştirmek ve/veya stratejik/finansal yatırımcılara hisse satışı yoluyla yatırımlarının getirilerini elde etmek amacıyla, şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumsal Finansman Bölümü’nün satıcı tarafında verdiği finansal danışmanlık hizmetlerinin kapsamı aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin operasyonları ve mali durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi
  • İşlem yapılandırılması ve değerleme
  • Tanıtım dokümanlarının hazırlanması
  • Muhtemel yatırımcıların tespiti ve bağlantı kurulması
  • Yatırımcılar ile iletişimin koordinasyonu ve ayrıntılı inceleme sürecinin yönetilmesi
  • Nihai fiyat ve ödeme koşulları üzerinde anlaşılması ve ortaklık yapısının belirlenmesi sürecinde danışmanlık
  • Hisse Satış/Hissedarlık sözleşmelerinin müzakeresinde destek
  • Gerekli mercilerden anlaşma için gereken onayların alınmasında destek verilmesi
  • İşlemin kapanışına yönelik finansal, hukuksal ve ilgili çalışmaların koordine edilmesinde danışmanlık

HSBC Kurumsal Finansman ekibinin yurtiçi ve yurtdışında yer aldığı projeler doğrultusunda finansal kurumlar, altyapı, enerji, tüketim ve perakende, otomotiv, sigorta ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi oluşmuştur.

Burada yer alan bilgi herhangi bir ürün veya hizmetin yurt içinde veya yurt dışında satın alınması veya satılmasına ilişkin bir öneri veya teşvik değildir. Herhangi bir üründe işlem yapmak istemeniz durumunda yerel Satış Yöneticinizle iletişime geçiniz.

Burada bahsedilen ürün veya hizmetlerin kullanımı sınır ötesi kısıtlamaya tabi olabilir. Burada yer verilen bilgi hiçbir şekilde bu kısıtların analiz edilmesi sonucunda bir öneri getirilmesine yönelik olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır.

Bize Ulaşın

Kurumsal Bankacılık şubelerimizi arayabilir veya Müşteri Temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz. Şube telefon bilgilerine aşağıdaki Şubelerimiz bölümünden ulaşabilirsiniz.

Memnuniyetlerinizi, önerilerinizi veya şikâyetlerinizi bize iletebilirsiniz.

HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Açılacak sitenin politikaları kendi web sitemizin şart & koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sonraki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.