HSBC Navigator

İş dünyasını şekillendirecek içgörüleri keşfedin.
Navigator raporu için tıklayın

İş dünyası operasyonel değişikliklerle direnç kazanmayı hedefliyor


HSBC Grubu’nun hazırladığı ‘Navigator: Daha İyisini İnşa Etme’ Raporu, iş dünyası liderlerinin Covid-19 pandemisi ile birlikte kısa ve orta vadede aldıkları önlemleri, stratejik planlarını ve iş görünümü ile ilgili görüş ve beklentilerini ortaya koyuyor. 14 ülkeden 2 bin 600’den fazla şirketin katılımıyla Nisan ve Mayıs 2020’de gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan rapora göre; acil durum planlarının Covid-19 pandemisinin etkileriyle ile baş etmede yeterince güçlü olmadığının fark edilmesinin ardından dünya genelinde iş dünyası daha dirençli hale gelmek için büyük operasyonel değişiklikler gerçekleştiriyor.

Acil durum planları krize yeterince hazır değildi

Farklı sektörlerden küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin katıldığı anketin sonuçları; çok sayıda şirketin kriz öncesinde teknoloji, finans ve sürdürülebilirlik gibi kilit öneme sahip operasyonel alanlarda acil durum planlamalarını ihmal ettiğine işaret ediyor. Şirketlerin yaklaşık yarısı (%47) son aylarda karşı karşıya kalınan güçlüklere hazırlanmak için önceden daha fazlasını yapabileceklerini belirtiyor.

Rapora göre; uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi bazı şirketlerde iş sürekliliği hazırlıklarındaki zayıflıkları açığa çıkardı. Şirketlerin %57’si geçtiğimiz iki yıllık dönemde operasyonel verimliliği geliştirmek için teknoloji yatırımlarını önceliklendirdiklerini ifade ediyor. Nakit akışı da pandemi döneminde şirketler için sorun teşkil eden konular arasında yer alıyor. Şirketlerin yalnızca %43’ü finansal pozisyonu güçlendirmek için pandemi öncesinde adım attıklarını belirtiyor.

Yeni koşullara adaptasyon için adım atılıyor

Kriz pek çok şirketi yeni koşullara adapte olmaya zorladı. Rapor; şirketlerin %63’ünün operasyonlarında hali hazırda değişiklikler yaptıklarını gösteriyor. Şirketlerin %44’ü ürün ve hizmetlerini daha da değiştirmeyi planlarken, %33’ü bunu çeşitlendirme yoluyla, %17’si ise çeşitliliği azaltarak belirli bir alanda uzmanlaşma yoluyla yapmayı hedefliyor.


Navigator raporları için tıklayın

Şirketlerin iş yapma ekosistemlerini geleceğe dönük olarak daha dirençli hale getirmek için kayda değer adımlar attıklarını görüyoruz. Covid-19 pandemisinin yol açtığı hasar şirketleri dönüşüm planlarına hız vermeye iterken, aynı zamanda tedarik zinciri bağımlılıklarını iş dünyası liderlerinin gündemlerinde üst sıralara taşıdı. İçerisinden geçtiğimiz dönemden şirketlerinin en az hasarla çıkmasını hedefleyen liderlerin organizasyonlarına çeviklik kazandırmaları büyük önem taşıyor.

Selim Kervancı, Genel Müdür, HSBC Türkiye

Navigator: Daha İyisini İnşa Etme

İş dünyası günümüzün en büyük global krizini yaşıyor. Krizden nasıl etkilendiklerini ve geleceğe yönelik planlarını anlayabilmek için 14 ülkeden 2,600’ın üzerinde iş dünyası lideriyle gerçekleştirilen Navigator anketinin sonuçları, yaşanan zorlukların ve içinde bulunduğumuz değişimin resmini ortaya koyuyor.

Ankete katılan şirketlerin %98’i krizin etkilerini yaşarken, katılımcıların %65’i ise yeterince çevik ve sağlam bir duruş sergileyerek krize karşı dirençli kalabildiğini belirtiyor. Katılımcıların büyük bir bölümü ise krizi değişim ve uzun vadeli büyüme için itici bir güç olarak görüyor.


Daha uzun vadede şirketler, teknoloji ve sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanarak daha çevik çalışma ve ofis düzenleri oluşturmayı hedefliyor.

Bina kullanımı azaltılıyor: Şirketlerin %38’i ofis ve üretim lokasyonlarının fiziksel kullanım alanını yeniden gözden geçirirken, %29’u ofis alanını küçültmeyi planlıyor.

Daha esnek bir çalışma düzeni: Şirketlerin %69’u esnek çalışmanın standard haline geleceğine inanıyor. %34’ü ise hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağını öngörüyor.

Teknoloji kritik öneme sahip olacak: Şirketlerin %61’i sanal işbirliğinin gelecek iki yıl içerisinde standart bir uygulama haline geleceğine inanırken, %57’si şirket içi ve dışı sanal toplantıların sokağa çıkma kısıtlamalarının ortadan kalkması sonrasında da devam edeceğini ve kalıcı olacağını ifade ediyor.

Toparlanmanın itici gücü sürdürülebilirlik: Şirketlerin %91’i daha sürdürülebilir olmak amacıyla gelecek üç yıl içerisinde iş modellerini yeniden yapılandırmayı hedeflerken, %27’si ise tedarik zincirlerini çevresel olarak daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Burada yer alan bilgi herhangi bir ürün veya hizmetin yurt içinde veya yurt dışında satın alınması veya satılmasına ilişkin bir öneri veya teşvik değildir. Herhangi bir üründe işlem yapmak istemeniz durumunda yerel Satış Yöneticinizle iletişime geçiniz.

Burada bahsedilen ürün veya hizmetlerin kullanımı sınır ötesi kısıtlamaya tabi olabilir. Burada yer verilen bilgi hiçbir şekilde bu kısıtların analiz edilmesi sonucunda bir öneri getirilmesine yönelik olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır. Tüm işlemler HSBC Bank A.Ş.’nin tabi olduğu yerel düzenlemelere uyumlu ve iş uygulama standartlarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Bu dokümanda HSBC tarafından verilen bilgilerin hiçbiri, HSBC’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bankacılık hedefleri kapsamında yaptığı bir teklif anlamına gelmemekte, pazarlama faaliyeti ve satış dahil sınır ötesi bankacılık hizmeti sağlama amacıyla sunulmamaktadır.

HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Açılacak sitenin politikaları kendi web sitemizin şart & koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sonraki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.