• Sürdürülebilirlik
    • Genel Sürdürülebilirlik

Şehrimizin Sesleri

  • Makaleler

Geleceğin global şehirlerinden biri olma yolunda ilerleyen İstanbul, çok kültürlü bir birleştirici vazifesi gören ruhu ve karakteri ile her zaman bağlanabilirliğin, çeşitliliğin ve erişilebilirliğin merkezinde oldu.

İstanbul’un küresel bağlantılarıyla birlikte büyüyoruz

HSBC Türkiye olarak gelişmekte olan şehirlerin önemini vurgulamak için 2020 yılında “Şehrimizin Bir Geleceği Var” projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında yayınladığımız şehir raporları büyük şehirlerin gelişimine ışık tutarken, şehirlerin zengin tarihi miraslarıyla birlikte geleceklerini yansıtan sokak sanatı çalışmaları da projede yerini aldı. Bu kapsamda, mural sanatçısı Max on Duty sokak sanatı perspektifiyle İstanbul’u resmetti.

Bu sene, “Şehrimizin Bir Geleceği Var” projesinin devamı niteliğinde olan “Şehrimizin Sesleri” projesini hayata geçiriyoruz. Bu senenin sanat dalı, şehirlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini, tarihi ve coğrafi hikayeleriyle anlatan “şiir”.

İstanbul'un Kalbi

İstanbul'un küresel, çok kültürlü, yenilikçi ve teknik bilgi birikimi yüksek toplumsal yapısı ile eğitim reformları ve çevresel sürdürülebilirliğe olan yaklaşımı sayesinde çeşitlilik ve erişilebilirliğin merkezi haline gelmesiyle sonuçlanan büyük bir değişim gördük. Bu değişim İstanbul'u Türkiye için küresel bir köprü ve merkez haline getirdi. Böyle eşsiz bir konuma sahip ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan İstanbul, ekonomik büyümeyi ve küresel bağlantıları teşvik etmek için bir güç merkezi olmaya aday. İstanbul'un bir iş ve kültür bağlantısı olarak devam eden başarısını yönlendiren birçok faktör olsa da, İstanbul'un özünü oluşturan şeyler sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve çeşitlilik yoluyla yarını yaratan yeni nesil enternasyonalistler, çok kültürlü merkezlerin karakteri ve ruhudur. Bu karakter ve ruh aynı zamanda HSBC için de önemli birer değerdir. HSBC olarak “Fırsatlarla dolu bir dünya sunuyoruz” vaadiyle hareket ediyoruz ve bu vaadi yerine getirmek için insanların, toplulukların ve işletmelerin sürekli değişen dünyaya uyum sağlamaları gerektiğine inanıyoruz. İstanbul'u ve onun yeni nesil, çeşitli, çok kültürlü yarının küresel işletmelerini, toplumunu ve fikirlerini yaratan insanlarını savunuyoruz.

İstanbul’u geçmiş-bugün-gelecek zaman boyutunda değerlendirerek, şair Nurduran Duman’dan İstanbul’un kültürü ve dönüşümünü kaleme almasını istedik.

Şair Nurduran Duman, HSBC Türkiye için, İstanbul’un geçmişten bugüne taşıdığı tarihi mirası, Türkiye’nin ve dünyanın sahnesindeki yerini anlatan “Dünya’nın Kalbi” şiirini kaleme aldı.

Şehir Raporu

Şehirler; finans, ticaret, sanayi ve diğer birçok sektördeki faaliyetler için küresel çapta rekabet eden merkezler haline gelerek ülkelerin ekonomilerini besleyen stratejik bir rol üstleniyorlar. Bu perspektifle baktığınızda gelişmekte olan şehirler hem global hem de bulundukları ülkeler adına, sürdürülebilir bir ekosistemin dönüşümü için öncülük ediyorlar.

Bankacılık sektörü sürdürülebilir yatırımları destekleyerek ve sürdürülebilir finansman sağlayarak bu dönüşümü destekliyor.

Düşük karbonlu ekonomiye geçişi özendiren, destekleyen ve hızlandıran projelere finansman ve yatırım sağlamak HSBC olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sürdürülebilirliği paydaşlarımızla iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz ve yaygınlaştırdığımız ölçüde ülkemizin refahını, mutluluğunu ve yaşam kalitesini artıracağımıza, ekonomik büyümeyi daha dirençli ve kapsayıcı hale getireceğimize inanıyoruz.

Yardım lazım mı?

Bankacılık çözümlerimiz ve işinizi ilerletmeniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için iletişime geçin.