Faiz ve Ücretler

HSBC Bank A.Ş. Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Azami Kredi Faiz Oranları

0-12 Ay Arası Vadeli Faiz Oranları

Kredi Türü TL USD EUR GBP JPY
İskonto ve İştira Senetleri(1) 40% 14% 14% 14% 14%
İhracat Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
İthalat Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
Diğer Yatırım Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
Diğer Krediler 40% 14% 14% 14% 14%
İşletme Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
Kredili Mevduat Hesabı (2) 2.15% - - - -
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar 40% 14% 14% 14% 14%
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
(Faktoring ve Leasing Kredileri)
40% 14% 14% 14% -

(1) İskonto Oranı olarak bildirilecektir.
(2) KMH faiz oranı aylık olarak bildirilmiştir.

12-24 Ay Arası Vadeli Faiz Oranları

Kredi Türü TL USD EUR GBP JPY
İskonto ve İştira Senetleri(1) 40% 14% 14% 14% 14%
İhracat Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
İthalat Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
Diğer Yatırım Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
İşletme Kredileri 40% 14% 14% 14% 14%
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
(Faktoring ve Leasing Kredileri)
40% 14% 14% 14% -

(1) İskonto Oranı olarak bildirilecektir.

24 Ay ve Üzeri Vadeli Faiz Oranları

Kredi Türü TL USD
İşletme Kredileri 40% 14%
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
(Faktoring ve Leasing Kredileri)
- 14%

Mevduat Hesap Sahipliğine İlişkin Ücretler

Hizmet Türü Masraf Tutarı
Hesap Açılış Ücreti 10 TL
Hesap İşletim Ücreti* 10 TL
Aylık Ekstre Ücreti 10 TL
Şubeden Verilen Hesap Hareketleri Ekstresi Masrafı (Sayfa Başına) 2 TL
Swift Kanalı Üzerinden Gönderilen MT940 Masrafı 75 TL
Haberleşme Ücreti 10 TL
Hesap Mutabakat Ücreti 50 TL
Hızır Hesap Ekstre Ücreti 10 TL

* TL veya döviz hesaplardan TL karşılığı olarak, müşteri başına alınır. Hesap bakiyelerinin ilgili dönem içinde yeterli olmaması durumunda izleyen dönemlerde bakiye kontrol edilerek önceki döneme ait tahsilat gerçekleştirilmektedir. BSMV dahildir.

* Bu sayfada ilan edilen bilgiler sadece bilgi amaçlı olup, önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir niteliktedir.

** Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Azami Kredi Faiz Oranları 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle güncellenmiş olup, bu tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirilen oranlardır.

HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Açılacak sitenin politikaları kendi web sitemizin şart & koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sonraki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.