Referans Faiz Oranları Bildirimi

Aşağıdaki hususlar yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve konuyla ilgili risklere dair yasal danışmanınız, vergi ve/veya muhasebe müşavirinizle birlikte kendi bağımsız araştırma ve analizinizi yapmanız gerekir. Aşağıda yer alan açıklamalar konuya ilişkin tüm ayrıntıları içermediğinden HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Grubu (“HSBC”) herhangi bir spesifik olayın gerçekleşme ihtimaline ilişkin görüş bildirmez veya herhangi bir tavsiye ya da öneride bulunmaz.

LIBOR ve EURIBOR nedir?

Londra Bankalararası Faiz Oranı (“LIBOR”) ve Euro Bankalararası Faiz Oranı (“EURIBOR”) genellikle krediler ve/veya dış ticaret kredileri de dahil bankacılık ürünleri kapsamında ödenmesi gereken faizin belirlenmesinde kullanılan referans faiz oranlarıdır.

Ne gibi değişiklikler var?

Bankacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan LIBOR ve EURIBOR ulusal ve uluslararası düzenleyici kurum uygulamalarına tabi olup yakın zamanda yaşanan gelişmeler bu referans oranların geçmişteki uygulamadan farklı şekilde işlemesine veya tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir. Örneğin:

  • LIBOR’un hesaplanmasında düzenleyici rol oynayan Birleşik Krallık’taki finansal düzenleme kurumu, 2021’den sonra bankaları LIBOR hesaplamasında kullanılan oranları sunmaya zorunlu tutmayacağını ve firmaların LIBOR’un gelecekte kaldırılacağını göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtmiştir.
  • Finansal düzenleme kurumları, LIBOR veya EURIBOR gibi mevcut referans oranlardan farklı bir şekilde hesaplanan alternatif referans faiz oranları olarak geliştirilen risksiz oranların (RFR) kullanılmasını teşvik etmektedir.
  • Her ne kadar EURIBOR’un yayınlanmasına son verilmesi veya yayınlanmasına devam edilip ürünlerdeki kullanımına sınırlama getirilmesi gibi bir olasılık söz konusu olsa da EURIBOR yönetiminden yapılan açıklamada EURIBOR’un belirlenme şeklinde değişikliğe gidilebileceği belirtildi.

Bu tür durumların söz konusu olması halinde kredilere veya dış ticaret kredilerine LIBOR ve EURIBOR’un referans faiz oranı olarak geçici bir süreliğine kullanılamamasına istinaden hükümler eklenebilir. Ancak böylesi hükümler LIBOR veya EURIBOR’un daimi olarak kaldırılması halinde uygun olmayabilecektir. Bu da ilgili ürün çerçevesinde yapılması gereken faiz ödemelerinin tutarında ve hesaplamasında belirsizlik yaratabilir.

Bu bilgilendirmeyi neden yapıyoruz?

Bankamızdan ödemelerinin hesaplanmasında LIBOR veya EURIBOR kullanılan ürünler kullanma ihtimalinize yönelik olarak bahsi geçen değişikliklerin ve RFR kullanımının ilgili ürünler üzerinde gelecekte ne gibi etkileri olabileceğini bilmenizi istedik. Bu bilgiler sizin için en uygun ürüne karar vermenize yardımcı olabilir.

Size yönelik etkiler nelerdir?

Her ne kadar bankacılık sektörü daha kalıcı nitelikte bir çözüm geliştiriyor olsa da mevcut beklenti, alternatif bir referans faiz oranına işaret edilmesi suretiyle etkilenen kredilerde değişiklik yapılabileceği yönünde. Bu durum sizi şu açılardan etkileyebilir:

  • RFR’lerin farklı hesaplanış şeklinden dolayı bu oranlar genellikle LIBOR veya EURIBOR’dan düşük bir seviyede olabilecektir. Dolayısıyla kullanacağınız kredi için en uygun alternatif referans oranı RFR olduğunda LIBOR veya EURIBOR’la denklik sağlanması için RFR’ye bir miktar ekleme yapılması gerekebilir (söz konusu ilave miktara genelde “denkleştirme marjı” denilir).
  • “Denkleştirme marjı” uygulamasından bağımsız olarak; RFR kullanımının kredi kapsamında ödenmesi gereken miktarlarda değişikliğe neden olması ihtimal dâhilindedir. Bu miktarlar LIBOR veya EURIBOR uygulansaydı ödenecek olan tutardan düşük ya da yüksek olabilir.
  • Faiz hesaplama şeklinin de değişebileceğini bekliyoruz. Sözünü ettiğimiz değişikliğe ödenmesi gereken faizin ancak bir faiz dönemi sonunda belirlenebilmesi durumu da dahil olabilir. Bu da potansiyel ek yönetim maliyetlerine yol açacak operasyonel değişiklikler yapmanız gerektiği anlamına gelebilir.

Bankamız veya bir başka aracı kanalıyla kredinizi korumaya almak için bir türev ürün kullanıyorsanız normal şartlarda geçerli olabilecek alternatif faiz oranları farklılaşabilir ve kredinin söz konusu ürün üzerinden uygun şekilde korunmasının sona ermesine neden olabilir. Bu değişikliklerin Emirates Bankalararası Faiz Oranı (“EIBOR”) veya Türk Lirası Bankalararası Faiz Oranı (“TRLIBOR”) gibi yerel bankalararası faiz oranlarının referans alındığı kredileri etkilemesi beklenmiyor.

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Bu konuda spesifik tavsiye veya önerilerde bulunamıyoruz. Ancak mevcut belirsizlik seviyelerini ve konunun karmaşıklığını göz önüne alarak sorularınız olması halinde birlikte çalıştığınız profesyonel danışmanlarınızdan bilgi almanızı önemle tavsiye ederiz.

Ayrıntılı bilgi için: www.gbm.hsbc.com/ibor