Gizlilik açıklaması

HSBC Bank A.Ş., müşterilerin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

  1. HSBC Bank A.Ş., müşterilerinden sadece hizmet verebilmesi ve müşterinin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli olduğuna inanılan bilgileri toplar.
  2. HSBC Bank A.Ş., müşteri bilgilerini müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanır.
  3. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, yerel kanun ve düzenlemeler elverdiği ölçüde HSBC Grubu içindeki şirketlerle ve vekilleriyle veya destek hizmeti sağlanan kuruluşlarla paylaşabilir.
  4. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, HSBC Grubu'nun dışındaki kurum ve kuruluşlara müşterinin önceden onayını almadan veya yasal bir zorunluluk olmadan veya müşteri daha önce durumdan haberdar edilmeden açıklamaz.
  5. HSBC Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama ve yürütme organları ve mercileri Müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Müşteri bilgileri sadece yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde açıklanacaktır.
  6. HSBC Bank A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır.
  7. HSBC Bank A.Ş'de, personeli dahil yetkisi olmayan kişilerin müşteri bilgilerine izinsiz ulaşmasını engellemek için sıkı bir güvenlik sistemi uygulanmaktadır.
  8. Tüm HSBC Bank A.Ş. personeli ile düzenlemelerin elverdiği ölçüde Müşteri bilgilerine ulaşma izni olan tüm üçüncü şahıslar ve HSBC Grubu'na dahil tüm şirketler, HSBC'nin Gizlilik politikasına ilişkin ilkeleri bilmek ve uymak zorundadır.