• Yenilikçilik ve Dönüşüm
    • COVID-19

PDS Multinational ile Birlikte

  • Makaleler

6C risk yönetimi sistemi ile birlikte kesintisiz ve esnek bankacılık çözümleri, önde gelen hazır giyim grubunun KOVID-19 pandemisini yönetmesine yardımcı oldu.

PDS Multinational, kaynaklarını korumak ve koronavirüs pandemisinin neden olduğu zorlu dönemin üstesinden gelmek için risk yönetimine, iş birliğine ve daha sıkı maliyet kontrolüne odaklandı.

Pandemiden önceki dönemde de PDS Multinational, Kredi, Uyum, Para Birimi, Uyumlu Kapasite, Müşteri Bağımlılığı ve Maliyet başlıklarından oluşan 6C sistemini risk yönetimi stratejisinde uyguluyordu.

PDS Multinational Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kurucusu Pallak Seth, “Şirket büyüdükçe risk yönetimi işimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Biz de 6C sistemini hayata geçirdik" diyor.

Ekosistem İş Birliği

Müşteri Bağımlılığı ile ilgili olarak, PDS Multinational, artık müşterilerinden hiçbirinin tüm grup gelirinin %15'ten fazlasını oluşturmamasını hedefliyor. Şu anda şirketin ilk 20 müşterisi, toplam gelirin %70'ini oluşturuyor.

Şirket, girişimcilerin dünyanın önde gelen perakendecileri ve markaları için giysi tedarik etmeleri ve üretmeleri için bir katılım platformu işletiyor. Katılımcı girişimciler arasındaki ortaklıkları geliştirmek için ortak kar ve zarar beyanı (P&L) gibi iş birliği sağlayan araçların tanıtımını da gerçekleştirdi.

Seth, "İş birliğine dayalı bu iş modeli ile birlikte sadece son 12 ayda yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettik" diyor.

PDS, ayrıca kredi sigortası imkanları yetersiz olan Bangladeş'teki hazır giyim fabrikalarına yardım etmek için BGMEA, önde gelen Bangladeş bankaları ve AON ile birlikte bir web seminerine sponsor olarak, iş riskinin nasıl yönetilebileceğine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Maliyet Kontrolü

Seth, "Maliyetlerin takibinde herhangi bir sorun yaşamamak ve tüm alacakların zamanında tahsil edilerek sisteme en yüksek oranda nakit girişi sağlamak için merkezi bir ekip kurduk" diye ekliyor.

PDS bilançosunu güçlü tutmak ve tüm yasal yükümlülük ve uyum süreçleri ile bankacılık taahhütlerini yerine getirmek için net değer düşüşünü en aza indirmeye karar verdi. Müşterileri ve çalışanlarıyla, güveni yüksek tutma, yeteneği koruma ve normalleşme ile birlikte büyümeye devam etmeye yönelik iletişim kurdu.

Grubun dünya çapındaki üretiminin Walmart ve Tesco gibi büyük perakende markalarının standartlarını karşılaması gerektiğinden Uyum da risk yönetimi stratejisinde büyük bir öneme sahip.

Kesintisiz Destek

Seth, “HSBC Müşteri Temsilcileri birçok farklı bölgede işimizi destekliyor. Kriz döneminde kredi limitlerimizin bir bölgeden diğerine transferini sağladılar, bu şirketimiz için çok önemli bir destek oldu” diye ekliyor.

PDS, karantina döneminde piyasadaki en verimli ve kullanımı kolay ticaret platformu olarak gördüğü, HSBC’nin ticaret finansmanına ilişkin dijital çözümlerinden ve üretimi devam ettirmek için risk sigortasından yararlandı.

Gelecekteki Fırsatlar

Pandemi PDS’e krizden etkilenen daha küçük şirketleri değerlendirme, devralma ve PDS platformuna dâhil etme fırsatı sundu.

Buna ek olarak şirket, KOVID-19'dan önce planlanan yeniden yapılanma sürecini sürdürmeye karar verdi ve genel giderlerini yaklaşık 6 ay boyunca neredeyse %50 oranında geçici olarak azalttı. Şirketin daha çevik hale gelmeye yönelik çalışmaları ile birlikte yeniden yapılanma sürecinin önümüzdeki iki üç yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

Birlikte daha güçlüyüz

  

Dijital Bankacılık

  

Sürdürülebilir Finansman ve Yatırım

  

Yardım lazım mı?

Bankacılık çözümlerimiz ve işinizi ilerletmeniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için iletişime geçin.