Sürdürülebilir Finansman ve Yatırım

Daha iyi bir gelecek inşa etmek için beraber çalışıyor, birlikte başarıyoruz

Genel Bakış

Çevresel, Sosyal ve Yönetsel (ESG) sorunların; insanlar, ülkeler, şirketler ve ekonomiler üzerindeki etkisi konusunda dünya genelinde ortak bilincin artmakta olduğunu görüyoruz.

Düşük karbonlu bir dünyaya geçişi destekleyerek gelecek nesiller için çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla HSBC olarak stratejimiz, insanlara günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duydukları istihdam ve finansal yetkinlik becerilerini kazandırmaktır. Değişen dünyanın gereklerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla iş dünyasıyla ortak çalışmalar yapıyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.

Önemli Konu Başlıkları

HSBC EY: Sürdürülebilir Bina Uygulamaları Raporu

Türkiye’de tarım sektörünü destekleyen teknoloji ve yatırımlar

Yeşil Krediler

İş modellerine sürdürülebilirliği dahil etmiş olan şirketlere fırsatlar sunmayı amaçlayan yeşil krediler, iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin kontrol altına alınması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yeşil krediler; yenilenebilir enerji, yeşil binalar, sürdürülebilir su yönetimi ve sürdürülebilir tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve temiz ulaşım gibi projeler için uygundur.

Önemli Bilgiler

100 milyar ABD doları

HSBC’nin 2025 yılına kadar sürdürülebilir finansman ve yatırım taahhüdü

103,5 trilyon ABD doları

İklim değişikliği ile mücadele için, ortalama küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulduğu senaryoda yapılması gereken küresel altyapı yatırımları

#1

Euromoney Sürdürülebilir Finansman Ödülü

2025 yılına kadar 100 milyar ABD doları tutarında sürdürülebilir finansman ve yatırım sağlamayı ve 2030 yılına gelindiğinde elektrik ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı taahhüt ediyoruz.

DANIEL KLIER | HSBC GRUBU STRATEJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN KÜRESEL BAŞKANI

Sürdürülebilir finansman ve yatırım çözümlerimiz

ESG Akademisi: sürdürülebilirlikle ilgili önemli konu ve uygulamaların değerlendirildiği webinar serisi

Daha fazla bilgi Sürdürülebilir Finansman ve Yatırım

Yardım lazım mı?

Bankacılık çözümlerimiz ve işinizi ilerletmeniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için iletişime geçin.